სიახლეები

სიახლეების არქივი

გამგებლის წარმომადგენლებს ვაუჩერები გადაეცათ

8 თებერვალს, გამგებლის წარმომადგენლებს ადმინისტრაციულ ერთეულში გადაეცათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების „აგრო ბარათები“ (ვაუჩერები), რომელთა გაცემა მოსახლეობისთვის უახლოესი დღეების განმავლობაში განხორციელდება.

DSC_0065

 

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომა

8 თებერვალს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის სათათბირო ორგანოს „სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს“ პირველი სხდომა გაიმართა. სხდომაზე საბჭოს წევრებმა აირჩიეს საბჭოს თავმჯდომარე და მოადგილე, იმსჯელეს არსებულ პრობლემებზე და დაიგეგმა მომავალი სხდომის განსახილველი საკითხები.

DSC_0049

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ოჟიოს მოსახლეობას შეხვდა

8 თებრვალს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური ოჟიოს ადმინისტრაციული ერთეულის მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრზე ისაუბრეს სოფლებში არსებულ პრობლემებზე, იმსჯელეს მათი გადაჭრის გზებზე. მოსახლეომაბ დაასახელა საძოვრის და წყლის პრობლემები. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგენლებმა კონსულტაციები გაუწიეს და შესთავაზეს პრობლემის მოგვარების გზები.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ ოჟიოს დეპუტატი და გამგებლის წარმომადგენელი ოჟიოს ადმინისტრაცულ ერთეულში.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მოსახლეობას დაჰპირდა უახლოეს მომავალში დასახელებული პრობლემების მოგვარებას და მოუწოდა ადგილობრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მეტი ჩართულობისკენ.

DSC_0060DSC_0066

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 21.01.2016

21 იანვარს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომის დღის წესრიგი:
1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 იანვრის N6 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე; /მომხსენებელი – გოჩა ხარიტონაშვილი/
2. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული უძრავი ქონების სარგებლობის ფორმით(იჯარით) ელექტრონული აუქციონის წესით გასაცემი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის ნუსხისა და საიჯარო ქირის ოდენობის დამტკიცების შესახებ;/მომხსენებელი – ლუხუმი შეთეკაური/
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სოფ. ზ. ალვანში მდებარე კულტურის სახლის პირველ სართულზე 31.64კვ.მ საიჯარო ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით მოქალაქე აბრამ უჯირაულისათვის გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ; /მომხსენებელი – ლუხუმი შეთეკაური/

4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხული სოფელ ჭეშოში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის (აღნაგობა) უფლებით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ /მომხსენებელი – ლუხუმი შეთეკაური/

IMG_0014 IMG_0020

საქართველოს მუნიციპალიტეტები