სიახლეები

სიახლეების არქივი

სამუხის ველზე მოწყობილი ცხვრის სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის გახსნა.

გაეროს განვითარების პროგრამით (UNDP) გათვალისწინებული პროექტის, ,,საქართველოში საძოვრების მდგრადი მართვა ადგილობრივი თემებისათვის კლიმატის ცვლილებების შერბილებისა და მასთან ადაპტაციის სარგებლისა და დივიდენდების დემონსტრირების მიზნით“ ფარგლებში მიმდინარე წლის 13 ნოემბერს შედგა შირაქში, კერძოდ, სამუხის ველზე მოწყობილი ცხვრის სასმელი წყლით მომარაგების სისტემის გახსნა.

   ღონისძიებას ესწრებოდნენ გაეროს განვითარების წარმომადგენლობა საქართველოში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელობა, ახმეტისა და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტების პასუხისმგებელი პირები, პროექტის ძირითადი ბენეფიციარი – თუში მეცხვარეები.

   შეხვედრაზე აღინიშნა პროექტის განსაკუთრებული მნიშვნელობა როგორც ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე და მიმდინარე საძოვრებზე ანთროპოგენული ზეგავლენისა და ურთულეს კლიმატურ-გეოგრაფიულ პირობებში მეცხვარეების ტრადიციული საქმიანობის შრომატევადობის შემცირების ყველაზე არსებითი ფაქტორი.

   ამასთან ერთად ხაზი გაესვა იმ გარემოებებს, რომ სამუხის ველზე განთავსებული სამეურნეო-ტერიტორიული კომპლექსის სასმელი წყლით მომარაგების პროექტის წარმატებით განხორციელებას ბოლო ათასწლეულების მანძილზე ანალოგი არ გააჩნია.

   აღსანიშნავია, რომ პროექტის დაფინანსებაში ჩართული იყო ადგილობრივი ბენეფიციარები, რომელთა მოსაკრებლითაც დაფინანსდა წყლის საძიებო და საპროექტო სამუშაოები, ახმეტის მუნიციპალიტეტი, რომელმაც დააფინანსა წყლის სათავე-სადრენაჟე სისტემის დაფინანსების უზრუნველყოფა და გაეროს განვითარების პროგრამით გათვალისწინებული პროექტის, ,,საქართველოში საძოვრების მდგრადი მართვა ადგილობრივი თემებისათვის კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და მასთან ადაპტაციის სარგებლისა და დივიდენდების დემონსტრირების მიზნით“, ფარგლებში. წყლის მაგისტრალისა და სამ ადგილზე საწყურებლების დაფინანსება.

   თუში მეცხვარეობა განსაკუთრებულად მადლობას უხდის ყველას ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტის განხორციელებაში და იმედს გამოთქვავენ რომ მეცხვარეობა – ეს ურთულესი დარგი, გადარჩება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ განხორციელდება პროექტები რომლებსაც ექნება ისეთი ეფექტი, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს.

20151113_141056_Burst01 20151113_141347_Burst01 20151113_141354_Burst01 20151113_141401_Burst01 IMG_5103 IMG_5109

შეხვედრა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლები შეხვდნენ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს და მოწვეულ სტუმრებს. შეხვედრაზე იმსჯელეს მოსახლეობის მხრიდან ტყის არამერქნული რესურსის გამოყენებაზე. განხილვის შედეგად გადაწყდა, რომ ილტოს ხეობაში, კერძოდ შახვეტილაში, დაიგეგმება შემდგომი შეხვედრა რის შემდეგაც მოხდება სამომავლო გეგმების დასახვა.

IMG_0025

2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა

ხუთშაბათს, 19 ნოემბერს, 11:00 საათზე, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დარბაზში გაიმართება 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა.

დაინტერესებული პირები გთხოვთ მობრძანდეთ.

ბიუჯეტის განმარტება

ახმეტა_2016წ_-პროექტი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა 10.11.2015

10 ნოემბერს გაიმართა ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. სხდომის დღის წესრიგი:

1. ,,ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე; /მომხსენებელი-ვანო ნასყიდაშვილი

2. „ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 5 აგვისტოს №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;/მომხსენებელი – დავით პავლიაშვილი/

3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ;/მომხსენებელი – დავით პავლიაშვილი/

4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების 2016 წლის სასწავლო გეგმა; /მომხსენებელი – დავით პავლიაშვილი/

5. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების თაობაზე ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადებების მოწონების შესახებ; /მომხსენებელი -ლუხუმი შეთეკაური/

6. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების ახალი შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ;/მომხსენებელი – მამუკა ხოლეგაშვილი/
IMG_0027 IMG_0015 IMG_0013

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ანგარიში ბიუჯეტის შესრულებისა და გაწეული მუშაობის შესახებ 2015 წლის 1 იანვრიდან 1 ოქტომბრის მდგომარეობით

საქართველოს მუნიციპალიტეტები