სიახლეები

სიახლეების არქივი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობასა და საკრებულოში 17 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსი გამოცხადდა. კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს 21 მარტამდე შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე www.hr.gov.ge

adadad_0012

ბაღებისა და სანერგე მეურნეობის გასაშენებლად ახალი პროექტი იწყება.

სასოფლო-სამეურნეო მიწების ათვისების მიზნით, ა(ა)იპ ,,სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ ახალ პროექტს „დანერგე მომავალი“ იწყებს. პროექტი ორ კომპონენტს, ბაღების გაშენებას და სანერგე მეურნეობების შექმნას მოიცავს. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს თანადაფინანსების მისაღებად სააგენტოში განაცხადების წარდგენა მარტიდან შეეძლებათ.
დაფინანსების მისაღებად ბენეფიციარმა უნდა წარადგინოს სანერგე მეურნეობის შექმნის დეტალური პროექტი სააგენტოში (პროექტის წარმოდგენა უნდა განხორციელდეს სააგენტოს მიერ შემუშავებული სტანდარტის მიხედვით), თანმდევ დოკუმენტაციასთან ერთად, რის შემდგომაც სააგენტო განიხილავს პროექტს და პროექტის პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში წარუდგენს დასამტკიცებლად „თანადაფინანსების კომიტეტს“. პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში სააგენტო განახორციელებს სანერგე მეურნეობის დაფინანსებას;

 

ბუკლეტი ,,დანერგე მომავალი”

ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2015 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით.

1. დაგეგმილია სოფელ ქვემო ალვანის სასმელი წყლის მაგისტრალისა და ურდულების რეაბილიტაცია, რომლისთვისაც რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 120 000 ლარი გამოიყო;
2. მოეწყობა სოფელ ზემო ალვანის სასმელი წყლის მაგისტრალი, რისთვისაც 163 119 ლარია განსაზღვრული;
3. დაგეგმილია სოფელ ზემო ალვანში არსებული სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა და მაგისტრალის მოწყობა. პროექტის ღირებულება შეადგენს 409 018 ლარს;
4. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ კასრისწყალის მისასვლელ გზას. პროექტის ღირებულება 300 000 ლარი;
5. მოხდება სოფელ მატანის შიდა საუბნო გზის მოპირკეთება ასფალტო-ბეტონის საფარით. პროექტისათვის გამოყოფილია 410 300 ლარი;
6. ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთდება ქ.ახმეტაში მამიაურის ქუჩა. პროექტის ღირებულება 59 300 ლარი;
7. ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთდება ქ.ახმეტაში ჯავახიშვილის ქუჩა. პროექტისათვის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 220 600 ლარი გამოიყო;
8. ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთდება ქ.ახმეტაში სააკაძის ქუჩა. პროექტის ღირებულება 330 800 ლარი;
9. მოხდება სოფლების მაღრაანი- არგოხი დამაკავშირებელი გზის მოპირკეთება ასფალტო-ბეტონის საფარით. პროექტის ღირებულება 263 000 ლარს შეადგენს;
10. დაგეგმილია სოფლების დუისი – ომალო დამაკავშირებელი გზის დარჩენილი მონაკვეთის მოპირკეთება ასფალტო-ბეტონის საფარით. პროექტის ღირებულება 96 500 ლარია;
11. ასფალტო-ბეტონის საფარით მოპირკეთდება ქ.ახმეტაში ტაბიძის ქუჩა. პროექტის ღირებულება 93 900 ლარი;
12. მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება. პროექტისათვის გამოყოფილია 200 000 ლარი;
13. რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სოფელ ჯოყოლოს საბავშვო ბაღს. პროექტის ღირებულება 70 000 ლარს შეადგენს;

სოფელ ოჟიოში საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვის სამუშაოები.

სოფელ ოჟიოში საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოები 2014 წლის მაისში დაიწყო და ამავე წლის ივლისში დასრულდა. სამუშაოების სრულმა ღირებულებამ 16 205 ლარი შეადგინა. პროექტი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა.

ქ.ახმეტის სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაცია

ქ.ახმეტის სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები 2014 წლის აგვისტოში დაიწყო და ნოემბერში დასრულდა. პროექტის ღირებულებამ 41 999 ლარი შეადგინა და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები