განათლება

ა.ა.ი.პ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღები

ა.ა.ი.პ. ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრის დირექტორი – ქეთევან  მარჩილაშვილი
ტელეფონი:
ახმეტის მუნიციპალიტეტში მდებარე ბაღები

1.  ახმეტის  №1 ს./ბაღის გამგე                 ნანა მამუკელაშვილი
2.  ახმეტის №2 ს./ბაღის გამგე          ეკატერინე ბარამიძე
3.  ახმეტის №3 ს./ბაღის გამგე                  ხათუნა ოთარაშვილი
4.  ახმეტის №4 ს./ბაღის გამგე                   მაყვალა იობაშვილი
5.  ახმეტის №5 ს./ბაღის გამგე                   თინა ბასილაშვილი
6.  ახმეტის №6 ს./ბაღის გამგე                   ნანა მჭედლიშვილი
7.  ზ.ალვანის №2 ს./ბაღის გამგე               გუგული ლაგაზიძე
8.  ზ.ალვანის №3 ს./ბაღის გამგე              თამარ იუკურიძე
9.  ქვ.ალვანის №1 ს./ბაღის გამგე             დარო ბუღრიძე
10.ქვ.ალვანის №2 ს./ბაღის გამგე            ლიანა (მარინე) იჭირაული
11.ქისტაურის №1 ს./ბაღის გამგე            იზა ფილიპოვა
12.ქისტაურის №2 ს./ბაღის გამგე            ია შლაპაშვილი
13.მაღრაანის ს./ბაღის გამგე                     ქეთევან ყორბეზაშვილი
14.კასრისწყალის ს./ბაღის გამგე              მზია ბელადიძე
15.ფიჩხოვანის ს./ბაღის გამგე                   თინა ჩხერაული
16.არგოხის ს./ბაღის გამგე                         მანანა ბაკურაძე
17.ახშნის ს./ბაღის გამგე                             ანა პაპუნაშვილი
18.ზ. ხოდაშნის ს./ბაღის გამგე                  ლენა დავითაშვილი
19.აწყურის ს./ბაღის გამგე                          მაია ქავთარაშვილი
30.შუა ხალაწანის ს./ბაღის გამგე               მაია აჭიშვილი
31.ბირკიანის ს./ბაღის გამგე                       ნონა ტოხოსაშვილი
32.დუმასტურის ს./ბაღის გამგე                 ნანული ცხადაძე
33.ჯოყოლოს ს./ბაღის გამგე                      ბელა მუთოშვილი
34.ყვარელწყალის ს./ბაღის გამგე              თამარ კულალაღაშვილი
35.წინუბნის ს./ბაღის გამგე                        ლიდა გუმაშვილი
36.ქორეთის ს./ბაღის გამგე                         მანია მარგოშვილი
37.ომალოს ს./ბაღის გამგე                           ბელა ბაღაკაშვილი

საქართველოს მუნიციპალიტეტები