აუქციონი

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა განმეორებით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ავტომობილის საწყისი ღირებულების 20 %-მდე ფასდაკლებით პრივატიზების მიზნით:

„ლექსუსი“ GX470 სახელმწიფო ნომრით OOG 010 საწყის საპრივატიზებო ფასი -15 120 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-4536 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ავტომობილის დეტალურად დათვალიერების მიზნით (ავტომობილი იმყოფება ახმეტის მუნიციპალიტეტში ავტოსადგომზე შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქუჩა №49) და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ობიექტის გაიჯარების მიზნით:

1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში კულტურის სახლის შენობაში მდებარე 10 კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართი , ს/კ: 50.07.31.032, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი- 90 ლარი, ბიჯის ოდენობა-9 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-27 ლარი.
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ობიექტების პრივატიზების მიზნით

1. ა) ქალაქ ახმეტაში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 500 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.51.130 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 3000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა –900 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 300 ლარი.
2. ბ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბუეში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 440 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.13.31.050 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1760 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 528 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 176 ლარი.
3. გ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1148 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.02.32.088 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 2342 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 703 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 70 ლარი.
4. დ) ქალაქ ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 4589 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.41.050 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 11702 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 3510 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 1170 ლარი.
5. ე) ქალაქ ახმეტაში სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 3501 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.41.051 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 8928 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 2678 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 893 ლარი.
6. ვ) ქალაქ ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1000 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.04.33.177) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 5000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1500 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 500 ლარი.
7. ზ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზ. ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 352 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.02.32.087 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1408 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 422 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 141 ლარი.
8. თ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 250 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.10.40.033) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 850 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 255 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 85 ლარი.
9. ი) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 784 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.10.36.059) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 3136 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 941 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 314 ლარი.
10. კ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 150 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.10.33.059 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 450 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 135 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 45 ლარი.
11. ლ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნადუქნარში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 499 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.13.32.128 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1250 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 375 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 125 ლარი.
12. მ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1252 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.054) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 2298.6 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 690 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 230 ლარი.
13. ნ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1042 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.056) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 50.11.36.056 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 574 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 191 ლარი.
14. ო) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – 1044 ფართობი კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.052 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1916.6 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 575 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 192 ლარი.
15. პ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1057 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36..051 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1940.6 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 582 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 194 ლარი.
16. ჟ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1068 კვ.მ (საკადასტრო კოდი:50.11.36.046 ) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1961 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 588 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 196 ლარი.
17. რ) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1038 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.042) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1905.9 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 572 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 191 ლარი.
18. ს) ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1038 კვ.მ (საკადასტრო კოდი: 50.11.36.057) საწყისი გასაყიდი ღირებულება- 1905.9 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 572 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 191 ლარი.
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი შემდეგი ობიექტების გაიჯარების მიზნით:

1. ქალაქ ახმეტის №3 საბავშვო ბაღის შენობის პირველ სართულზე მდებარე 48,4 კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართობი, ს/კ: 50.04.09.090, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი- 495 ლარი, ბიჯის ოდენობა-50 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-149 ლარი.
2. ქალაქ ახმეტაში სტალინის ქ. №3-ში (ყოფილი პოლიციის შენობა) II-ე სართულზე მდებარე სამი ოთახი საერთო ფართით 40.15 კვ. მ, ს/კ: 50.04.42.100, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-620 ლარი, ბიჯის ოდენობა-62 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-186 ლარი.
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე 6087 კვ. მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი, ს/კ: 50.11.39.020, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-1491 ლარი, ბიჯის ოდენობა-149 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-447 ლარი.
4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში მდებარე კულტურის სახლის ეზოს ნაწილი 48.0 კვ. მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი, ს/კ: 50.07.31.012, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-140 ლარი, ბიჯის ოდენობა-14 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-42 ლარი.
5. თუშეთში სოფ. ომალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე (ქუეში) მდებარე პანორამული გადასახედის 176 კვ. მ განაშანების არასაცხოვრებელი ფართი, ს/კ: 50.26.33.106, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-3202 ლარი, ბიჯის ოდენობა-320 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-961 ლარი.
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ავტომობილის პრივატიზების მიზნით:

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ავტომობილის პრივატიზების მიზნით:
1. „ლექსუსი“ GX470 სახელმწიფო ნომრით OOG 010 საწყის საპრივატიზებო ფასი -18 900 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-5670 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი. ავტომობილის დეტალურად დათვალიერების მიზნით (ავტომობილი იმყოფება ახმეტის მუნიციპალიტეტში ავტოსადგომზე შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქუჩა №49) და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-80

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ობიექტების პრივატიზების მიზნით:

ა)ქალაქ ახმეტაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 595კვ.მ (საკადასტრო კოდი50.04.48.388) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-2380 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 714 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 238 ლარი.

 

ბ)ქალაქ ახმეტაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1108კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.48.389), საწყისი
გასაყიდი ღირებულება-4432 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1330 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 443 ლარი.
გ)ქალაქ ახმეტაში, ყაზბეგის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 51კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.43.407) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-510 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 153 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 51 ლარი.
დ)სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 196კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.03.35.300) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-980 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 294 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 98 ლარი.
ე) სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი- ფართობი 240კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.03.33.396) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1200 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 360 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 120 ლარი.
ვ) ქალაქ ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი -ფართობი 1000კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.33.177), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-5000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1500 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 500 ლარი.
ზ) ქალაქ ახმეტაში, საბეროში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 126კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.40.117), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-504 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 151 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 50 ლარი.
თ)ქალაქ ახმეტაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 698კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.33.181), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-4188 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1256 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 419 ლარი.
ი)ქალაქ ახმეტაში, ოძელაშვილის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 127კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.42.357), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-508 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 152 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 51 ლარი.
კ)ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 790კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.41.062), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-3160 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 948 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 316 ლარი.
ლ)სოფელ ქისტაურში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 250კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.10.40.033), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-850 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 255 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 85 ლარი.
მ)სოფელ ოჟიოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 410კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.12.34.175), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1353 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 406 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 135 ლარი.
ნ)ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი-ფართობი 4589,0 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი 50.04.41.050), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-22945 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -6884 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 2295 ლარი.
ო)ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი-ფართობი 3501,0 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი 50.04.41.051), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-17505 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -5252 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 1750 ლარი.
პ) სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1148კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.02.32.088), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-4592 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -1378 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 459 ლარი.
ჟ) სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 352 კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.02.32.087), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1408 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -422 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 141 ლარი.
რ) სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი-ფართობი 2000 კვ.მ.(საკადასტრო კოდი50.03.35.298), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-10000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -3000 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 1000 ლარი.
ობიექტების დეტალურად დათვალიერების მიზნით და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:
www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის 49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ავტომანქანების პრივატიზების მიზნით

ა) ავტომობილი ვაზ.21214, გამოშვების წელი 2007, სახელმწიფო სერია და
ნომერი ZIM 661- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1986 ლარი. აუქციონის
უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა –
596 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ბ)ავტომობილი ვაზ.21213, გამოშვების წელი 2003, სახელმწიფო სერია და ნომერი AAQ 299- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1109 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 339 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
გ)ავტომობილი ვაზ.21213, გამოშვების წელი 1999, სახელმწიფო სერია და ნომერი GOK 503- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1010 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 303 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
დ)ავტომობილი ვაზ.21214, გამოშვების წელი 2007, სახელმწიფო სერია და ნომერი BHP 881- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-2041 ლარი.აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 612 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ე)ავტომობილი ვაზ.21214, გამოშვების წელი 2007, სახელმწიფო სერია და ნომერი AIA 547- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1461 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 438 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ავტომობილების დეტალურად დათვალიერების მიზნით (ავტომობილები იმყოფება ახმეტის მუნიციპალიტეტში ავტოსადგომზე შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქუჩა №49) და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის 49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-80

საქართველოს მუნიციპალიტეტები