ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ავტომანქანების პრივატიზების მიზნით

ა) ავტომობილი ვაზ.21214, გამოშვების წელი 2007, სახელმწიფო სერია და
ნომერი ZIM 661- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1986 ლარი. აუქციონის
უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა –
596 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ბ)ავტომობილი ვაზ.21213, გამოშვების წელი 2003, სახელმწიფო სერია და ნომერი AAQ 299- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1109 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 339 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
გ)ავტომობილი ვაზ.21213, გამოშვების წელი 1999, სახელმწიფო სერია და ნომერი GOK 503- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1010 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 303 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
დ)ავტომობილი ვაზ.21214, გამოშვების წელი 2007, სახელმწიფო სერია და ნომერი BHP 881- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-2041 ლარი.აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 612 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ე)ავტომობილი ვაზ.21214, გამოშვების წელი 2007, სახელმწიფო სერია და ნომერი AIA 547- საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1461 ლარი. აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“-ს თანხა – 438 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ავტომობილების დეტალურად დათვალიერების მიზნით (ავტომობილები იმყოფება ახმეტის მუნიციპალიტეტში ავტოსადგომზე შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქუჩა №49) და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის 49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-80

საქართველოს მუნიციპალიტეტები