ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ობიექტების პრივატიზების მიზნით:

ა)ქალაქ ახმეტაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 595კვ.მ (საკადასტრო კოდი50.04.48.388) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-2380 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 714 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 238 ლარი.

 

ბ)ქალაქ ახმეტაში, აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1108კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.48.389), საწყისი
გასაყიდი ღირებულება-4432 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1330 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 443 ლარი.
გ)ქალაქ ახმეტაში, ყაზბეგის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 51კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.43.407) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-510 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 153 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 51 ლარი.
დ)სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 196კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.03.35.300) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-980 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 294 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 98 ლარი.
ე) სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი- ფართობი 240კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.03.33.396) საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1200 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 360 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 120 ლარი.
ვ) ქალაქ ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი -ფართობი 1000კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.33.177), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-5000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1500 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 500 ლარი.
ზ) ქალაქ ახმეტაში, საბეროში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 126კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.40.117), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-504 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 151 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 50 ლარი.
თ)ქალაქ ახმეტაში, რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 698კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.33.181), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-4188 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 1256 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 419 ლარი.
ი)ქალაქ ახმეტაში, ოძელაშვილის ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 127კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.42.357), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-508 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 152 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 51 ლარი.
კ)ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 790კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.04.41.062), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-3160 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 948 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 316 ლარი.
ლ)სოფელ ქისტაურში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 250კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.10.40.033), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-850 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 255 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 85 ლარი.
მ)სოფელ ოჟიოში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 410კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.12.34.175), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1353 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა – 406 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 135 ლარი.
ნ)ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი-ფართობი 4589,0 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი 50.04.41.050), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-22945 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -6884 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 2295 ლარი.
ო)ქალაქ ახმეტაში, სანაპიროს ქუჩაზე მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი-ფართობი 3501,0 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი 50.04.41.051), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-17505 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -5252 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 1750 ლარი.
პ) სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 1148კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.02.32.088), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-4592 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -1378 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 459 ლარი.
ჟ) სოფელ ზემო ხოდაშენში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი – ფართობი 352 კვ.მ (საკადასტრო კოდი 50.02.32.087), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-1408 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -422 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 141 ლარი.
რ) სოფელ ქვემო ალვანში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი-ფართობი 2000 კვ.მ.(საკადასტრო კოდი50.03.35.298), საწყისი გასაყიდი ღირებულება-10000 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ თანხა -3000 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 1000 ლარი.
ობიექტების დეტალურად დათვალიერების მიზნით და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე:
www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის 49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები