სოფელ მატნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია

სოფელ მატნის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები 2014 წლის სექტემბერში დაიწყო და ამავე წლის ნოემბერში დასრულდა. პროექტი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამითა და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. ჯამურმა ღირებულებამ 16 513 ლარი შეადგინა.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები