ქ.ახმეტის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაცია

ქ.ახმეტის მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები ორ ეტაპად განხორციელდა და მისმა საერთო ღირებულებამ 15 000 ლარი შეადგინა. პროექტი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდა.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები