სოფელ ოჟიოში საცხოვრებელი სახლის სახურავის გადახურვის სამუშაოები.

სოფელ ოჟიოში საცხოვრებელი სახლის გადახურვის სამუშაოები 2014 წლის მაისში დაიწყო და ამავე წლის ივლისში დასრულდა. სამუშაოების სრულმა ღირებულებამ 16 205 ლარი შეადგინა. პროექტი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დაფინანსდა.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები