ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი შემდეგი ობიექტების გაიჯარების მიზნით:

1. ქალაქ ახმეტის №3 საბავშვო ბაღის შენობის პირველ სართულზე მდებარე 48,4 კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართობი, ს/კ: 50.04.09.090, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი- 495 ლარი, ბიჯის ოდენობა-50 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-149 ლარი.
2. ქალაქ ახმეტაში სტალინის ქ. №3-ში (ყოფილი პოლიციის შენობა) II-ე სართულზე მდებარე სამი ოთახი საერთო ფართით 40.15 კვ. მ, ს/კ: 50.04.42.100, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-620 ლარი, ბიჯის ოდენობა-62 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-186 ლარი.
3. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მდებარე 6087 კვ. მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი, ს/კ: 50.11.39.020, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-1491 ლარი, ბიჯის ოდენობა-149 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-447 ლარი.
4. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში მდებარე კულტურის სახლის ეზოს ნაწილი 48.0 კვ. მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართი, ს/კ: 50.07.31.012, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-140 ლარი, ბიჯის ოდენობა-14 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-42 ლარი.
5. თუშეთში სოფ. ომალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე (ქუეში) მდებარე პანორამული გადასახედის 176 კვ. მ განაშანების არასაცხოვრებელი ფართი, ს/კ: 50.26.33.106, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი-3202 ლარი, ბიჯის ოდენობა-320 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-961 ლარი.
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები