ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ობიექტის გაიჯარების მიზნით:

1. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში კულტურის სახლის შენობაში მდებარე 10 კვ. მ არასაცხოვრებელი ფართი , ს/კ: 50.07.31.032, საწყისი წლიური საიჯარო ფასი- 90 ლარი, ბიჯის ოდენობა-9 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-27 ლარი.
აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88.

საქართველოს მუნიციპალიტეტები