ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა განმეორებით აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს შემდეგი ავტომობილის საწყისი ღირებულების 20 %-მდე ფასდაკლებით პრივატიზების მიზნით:

„ლექსუსი“ GX470 სახელმწიფო ნომრით OOG 010 საწყის საპრივატიზებო ფასი -15 120 ლარი, აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ბე“ -ს თანხა-4536 ლარი, ბიჯის ოდენობა- 100 ლარი.
ავტომობილის დეტალურად დათვალიერების მიზნით (ავტომობილი იმყოფება ახმეტის მუნიციპალიტეტში ავტოსადგომზე შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქუჩა №49) და აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: www.eauction.ge
დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ ქ. ახმეტა ბიძინა ჩოლოყაშვილის №49 გამგეობის შენობის მე-3 სართულზე. ტელ: 591-01-01-88

საქართველოს მუნიციპალიტეტები