გამგებლის ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა

დღეს, 31 ოქტომბერს, მუნციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მუშაობის გამჭირვალობისა და  მოსახლეობასთან ანგარიშვალდებულების მიზნით ახმეტის კულტურის სახლში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ბექა ბაიდაურმა საზოგადოებას ის პროექტები გააცნო, რომელიც 2016 წელს განხორციელდა და ხორციელდება.
შეხვედრის დასასრულს გამგებელმა დამსწრე საზოგადოების მიერ დასმულ კითხვებზე უპასუხა.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგებელი და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები ვალდებულნი არიან წელიწადში ერთხელ საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე ანგარიშით წარსდგნენ.

 

საქართველოს მუნიციპალიტეტები