გამგეობა

მისამართი:ქალაქი ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქუჩა № 49.

ტელ.: +(995 349) 22 15 42;

ელ.ფოსტა: axmeta_gamgeoba@yahoo.com;info@myakhmeta.ge

ვებ გვერდი: myakhmeta.ge

 

საქართველოს მუნიციპალიტეტები