ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტური განყოფილება.

კობა ნამორაძე – ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის  განყოფილების უფროსი

 

ელ. ფოსტა – 
ტელეფონი – 599 85 78 99
დაბადების თარიღი – 29/10/1943
ოჯახური მდგომარეობა –  დაოჯახებული
განათლება
1950-1960 წწ  ახმეტის მუნიციპალიტეტის N1 საჯარო სკოლა
1963-1972 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი
სამუშაო გამოცდილება
1965-1966 წწ ტრესტ წყალმშენის N5 სამშენებლო სამმართელო
1966-1969 წწ  წყალმშენის N9 სამშენებლო სამმართველო
1969-1975 წწ  „ალაზანმშენის“ N4 სამშენებლო სამმართველო
1975-1982 წწ  მობ. მექანიზმების კოლონა N60
1982-1986 წწ მოძრავი მექანიზმების კოლონა N60
1986-1991 წწ ტრესტ „ალაზანმშენის N3 სამმართველოს უფროსი
1991-1996 წწ საქართ. საზოგადოება კახეთის ახმეტის რეგიონული ორგანიზაცია
2009 წლიდან დღემდე  ახმეტის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა, ინფრასტრუქტურის განვითარების და მუნიციპალური შესყიდვების სამსახურის, მშენებლობის და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი

საქართველოს მუნიციპალიტეტები