საკრებულოს აპარატი

დავით შაშიაშვილი – ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი

მობილური – 593-28-78-26
ელ-ფოსტა – dato.aparati@gmail.com
დაბადების თარიღი – 10/09/1973
ოჯახური მდგომარეობა – დაოჯახებული
განათლება 
1992-1997 წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კვალიფიკაცია ინჟინერ-ეკონომისტი
სამუშაო გამოცდილება
1998 წწ ახმეტის რაიონის გამგეობის ეკონომიკის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
1998-2000 წწ კახეთის რეგიონალური სახაზინო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
2000-2005 წწ ახმეტის რაიონის გამგეობის ეკონომიკის განყოფილების გამგე
2005-2006 წწ ახმეტის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის სამსახურის უფროსი
2006-2007 წწ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური-პოლიტიკის, მუნიციპალური შესყიდვების, ადგილობრივი არასაგადასახადო გადასახადების და მოსაკრებლების სამსახურის უფროსი
2007 წწ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი
2007-2009 წწ სახალხო ბანკის ახმეტის ფილიალი. კონსულტანტი
2009-2013 წწ კახეთის რეგიონალური განვითარების ფონდი.უფროსი კონსულტანტი

 

საქართველოს მუნიციპალიტეტები